Name / Ime
  • Garnet var. Andradite on orthoclase / Granat var. andradit na ortoklasu
Location / Lokalitet
  • Imilchil, Atlas mountains, Morocco 🇲🇦

Formula: Ca3Fe2(SiO4)3

Tvrdoća: 6.5-7

OPIS:

Andradit je mineralna vrsta u grupi granata. On je nesosilikat. Kao i ostali granati, andradit kristalizira u kubičnoj prostornoj grupi.

Uključuje tri varijeteta:

  • Melanit: Crne boje, naziva se “titanijumski andradit”.
  • Demantoid: Snažno zelene boje, jedan od najvrednijih i najređih kamenja u gemološkom svetu.
  • Topazolit: Žuto-zelene boje, nekada dovoljno kvalitetan da bi se isekao u fasetirani dragulj. Ređi je od demantoida.

Opisan je prvi put 1868. za lokalitet u Dramenu, u norveškoj regiji Buskerud. Nazvan je po brazilskom državniku, prirodnjaku, profesoru i pesniku Joséu Bonifáciju de Andrada e Silvi (1763–1838).

Nalazi se u skarnovima koji su se razvili u kontaktnom metamorfozovanom nečistom krečnjaku ili kalcitnim magmatskim stenama; u hloritskim škriljcima i serpentinitima i u alkalnim magmatskim stenama.

Andradit se nalazi u Iranu, Italiji, Uralu u Rusiji, Arizoni i Kaliforniji, kao i u Dnjipropetrovskoj oblasti u Ukrajini.