Name / Ime
  • Crocoite / Krokoit
Location / Lokalitet
  • Adelaide Mine (Adelaide Pty Mine; Adelaide Proprietary Mine), Dundas mineral field, Zeehan District, West Coast municipality, Tasmania, Australia 🇦🇺

Formula: PbCrO4

Tvrdoća: 2.5-3

OPIS:

Krokoit je mineral koji se sastoji od olovnog hromata. Kristalizuje u monoklinskom kristalnom sistemu. Identičan je u sastavu sa veštackim proizvodom, žutim hromom, koji se koristi kao pigment za boje.

Krokoit se obicno nalazi u formama velikih, dobro razvijenih prizmatičnih kristala. Kristali su sjajno crveni, providni i imaju adamantski do staklasti sjaj. Prilikom izloženosti UV svetlu može da izgubi providnost i sjaj. Najčešće je narandžasto-žute boje. Specifična težina mu je 6,0.

Može se pronaći u više zemalja sveta. Najčešće se pominju Australija i Rusija, s tim što su Australijiski, iz Tasmanije, najpoželjniji među kolekcionarima minerala.