Name / Ime
  • Stibnite (Antimonite) / Stibnit (Antimonit)
Location / Lokalitet
  • Jiujiang, Jiangxi, China 🇨🇳

Formula: Sb2S3

Tvrdoća: 2

OPIS:

Stibnit, ponekad nazivan antimonit, je sulfidni mineral. Ovaj mekani sivi materijal kristalizuje se u ortorombskoj prostornoj grupi. To je najvažniji izvor metaloida antimona. Ime potiče iz grčke reči στίβι „stibi“, preko latinskog „stibium“, kao bivšeg imena za mineral i element antimonijum.

Stibnit ima strukturu sličnu arsen-trisulfidu, As2S3.

Stibnit se javlja u hidrotermalnim nalazištima i povezan je s realgarom, orpimentom, cinabarom, galenitom, piritom, markazitom, arsenopiritom, stibikonitom, kalcitom, ankeritom, baritom…

Mali nalazi stibnita su uobičajeni, ali veliki nalazi su retki. Javlja se u Kanadi, Meksiku, Peruu, Japanu, Kini, Nemačkoj, Rumuniji, Italiji, Francuskoj, Engleskoj, Alžiru i Kalimantanu na Borneu.

Najveći primerak javno prikazan (težine oko 450 kg) nalazi se u Prirodnjačkom muzeju Amerike, u Njujorku, maja 2007. godine.

Najveći dokumentovani pojedinačni kristali stibnita merili su oko 60×5×5 cm i potiču iz različitih lokacija, uključujući Japan, Francusku i Nemačku.