Name / Ime
  • Ankerite with Malachite / Ankerit, Malahit
Location / Lokalitet
  • Bou Azzer mining district, Drâa-Tafilalet Region, Morocco 🇲🇦

O MALAHITU možete pročitati OVDE


Ankerit – Formula: Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

Ankerit – Tvrdoća: 3.5-4

OPIS:

Ankerit je karbonatni mineral kalcijuma, gvožđa, magnezijuma i mangana. Po sastavu je sličan dolomitu, ali se razlikuje od njega po tome što mu se magnezijum zamenjuje različitim količinama gvožđa(II) i mangana. On formira niz sa dolomitom i kutnohoritom.

Kristalografska i fizička svojstva se podudaraju sa dolomitom i sideritom. Specifična težina mu je 2,9 do 3,1. Boja je bela, siva ili crvenkasto-žućkasta.

Ankerit se javlja sa sideritom u metamorfiziranoj gvozdenoj rudi i i sedimentnim trakastim formacijama gvožđa. Takođe se javlja u karbonatitima.

Prvi put ga je kao samostalnu vrstu prepoznao W. fon Hajdinger 1825. godine i nazvao po austrijskom mineralogu Matthiasu Josephu Ankeru (1771–1843), iz Štajerske.