Name / Ime
  • Kutnohorite with boulangerite and quartz / Kutnohorit sa bulanžeritom i kvarcom
Location / Lokalitet
  • Stari trg, Trepča, Kosovo i Metohija, Srbija 🇷🇸