Name / Ime
  • Kutnohorite with boulangerite and quartz / Kutnohorit sa bulanžeritom i kvarcom
Location / Lokalitet
  • Stari trg, Trepča, Kosovo i Metohija, Srbija 🇷🇸

Bulanžerit – Formula: Pb5Sb4S11

Bulanžerit – Tvrdoća: 2.5-3

Kutnohorit – Formula: CaMn2+(CO3)2

Kutnohorit – Tvrdoća: 3.5-4

OPISI:

Bulanžerit je monoklinski ortorombski mineral sulfosoli, olovno-antimonski sulfid. Dobio je ime po francuskom rudarskom inženjeru Šarlu Bulangeru (1810-1849). Prvi put je opisan pre 1959. godine.

Bulanžerit je smatran za veoma redak mineral sve dok nisu pronađena brojna nalazišta ovog minerala. Danas se smatra kao neobičan mineral koji je prilično jeftin, a boja mu varira od svetlo plave do crne i sive. Prah minerala je crn. Za ovaj mineral je karakterističan pseudoheksagonalni oblik.

Obično se javlja udružen u olovnim, cinkovim ili antimonskim nalazištima, u rudištu. Može se naći i u društvu sa metamorfnim stenama, kao na primer u Apeninskim Alpima.


Kutnohorit je redak mineral kalcijuma, mangana, ugljenika i magnezijuma sa gvožđem koji pripada grupi dolomita. On čini seriju sa dolomitom i ankeritom.

Ime je dobio po profesoru Bukovskom 1901. godine po lokalitetu Kutna Hora u Češkoj Republici. Prvobitno se pisalo “kutnahorit”, ali trenutno se koristi IMA-odobrena pravopisna forma “kutnohorit”.

Kutnohorit se obično javlja u manganovim sedimentima, u asocijaciji sa rhodochrositom, aragonitom i kalcitom. Značajna nalazišta uključuju Toskanu, Italiju i Kutná Horu, Češku Republiku. Javlja se i u rudnicima Trepča, Stari Trg, Kosovo i Metohija, Srbija.