Name / Ime
  • Galena, calcite, quartz / Galenit, kalcit, kvarc
Location / Lokalitet
  • Madan, Bulgaria 🇧🇬

O KVARCU možete pročitati OVDE

O KALCITU možete pročitati OVDE


Galenit – Formula: PbS

Galenit – Tvrdoća: 2.5

OPIS:

Galenit je prirodna mineralna forma olovo(II) sulfida (PbS). To je najvažnija ruda olova i važan izvor srebra.

Galenit je jedan od najobilnijih i najrasprostranjenijih sulfidnih minerala. Kristalizuje u kubičnom kristalnom sistemu, često pokazujući oktaedralne oblike. Često je povezana sa mineralima sfalerit, kalcit i fluorit.

Glavna je ruda olova, korišćena još od antičkih vremena, jer se olovo može istopiti iz galenita u običnom drvenom ognjištu. Galenit se tipično nalazi u hidrotermalnim žilama u vezi sa sfaleritom, markazitom, halkopiritom, cerusitom, anglesitom, dolomitom, kalcitom, kvarcom, baritom i fluoritom. Takođe se nalazi u vezi sa sfaleritom u niskotemperaturnim olovo-cink depozitima u okviru slojeva krečnjaka. U manjim količinama se nalazi u kontakt-metamorfnim zonama, u pegmatitima i diseminovana u sedimentnim stenama.

Galenit pripada oktaedarskoj grupi sulfidnih minerala koji imaju metalne jone u oktaedarskim pozicijama, kao što su sulfid gvožđa pirhotit i nikal-arsenid nikolit. Galenitna grupa je nazvana po njenom najčešćem članu, a postoje i drugi izometrični članovi koji uključuju manganski alabandit i niningerit.