Name / Ime
  • Arsenopyrite / Arsenopirit
Location / Lokalitet
  • Stari trg, Trepča, Kosovo i Metohija, Srbija 🇷🇸

Formula: FeAsS

Tvrdoća: 5.5-6

OPIS:

Arsenopirit (IMA simbol: Apy) je sulfid gvožđa i arsena. Mineral je tvrd, metalan, neproziran, čelik sive do srebrno bele boje. Ima relativno visoku specifičnu težinu od 6,1.

Kada se rastvori u azotnoj kiselini, otpušta elementarnu sumpornu kiselinu. Kada se arsenopirit zagreva, proizvodi sumpor i arsenovu paru. Sa 46% sadržaja arsena, arsenopirit, zajedno sa orpimentom, je glavna ruda arsena. Kada se depoziti arsenopirita izlože atmosferi, mineral se polako pretvara u gvozdene arsenate. Arsenopirit je uglavnom sulfidni mineral koji troši kiselinu, za razliku od pirita koji može dovesti do kiselinske drenaže rudnika.[nedostaje izvor]

Kristalni habitus, tvrdoća, gustina i miris belog luka pri udarcu su dijagnostički. Arsenopirit se u starijoj literaturi može nazivati mispikel, što je ime nemačkog porekla.

Arsenopirit se takođe može povezati sa značajnim količinama zlata. Stoga služi kao pokazatelj zlatnih ležišta. Mnogi arsenopirit-zlatni minerali su refraktorni, tj. zlato se ne može lako cijanidom izlužiti iz mineralne matrice.

Arsenopirit se nalazi u visokotemperaturnim hidrotermalnim venama, u pegmatitima i u oblastima kontaktnog metamorfizma.