Name / Ime
  • Bumblebee Jasper (Trade name) / Bumbar jaspis (kalcit)
Location / Lokalitet
  • Mount Papandayan, West Java, Indonesia 🇮🇩

Formula: CaCO3

Tvrdoća: 4.5-5

OPIS:

Bumbar jaspis je trgovački naziv za šareni vlaknasti kalcit koji se nalazi na planini Papandajan, Zapadna Java, Indonezija. Materijal se sastoji od radijalno rastućeg vlaknastog kalcita sa karakterističnim žutim, narandžastim i crnim prugama. Narandžaste i žute boje uglavnom su uzrokovane finim raspršenim realgarom (XRD analiza, Attard i Petrov, 2017; Raman analiza, Fritsch i Ivey, 2015). Crna mrlja je uzrokovana piritom (EDS analiza, Fritsch i Ivey, 2015).

Napomena: Bumblebee “Jaspis” je pogrešan naziv, jer ovaj materijal uopšte ne sadrži kvarc (dok je pravi jaspis vrsta kalcedona, koji je sam po sebi više ili manje “mikrokristalni kvarc”).